Als toneelvereniging krijgen we te maken met steeds hogere kosten. Graag houden we de entree prijzen en contributie laag omdat we toegankelijk willen blijven voor alle groepen in de samenleving. Om dit financieel te kunnen bekostigen zoekt de toneelvereninging sponsors uit het Waalrese bedrijfsleven.
Sponsors
Mail naar info@coulissenwaalre.nl

Toneelgroep "Coulissen" is opgericht in 1991 door Gerard Bergs. Nagenoeg onafgebroken is Gerard  sindsdien ook de regisseur.

De toneelvereniging oefent in ontmoetingscentrum "t Klooster" in Waalre. Hier zijn sinds 1991 ook altijd de uitvoeringen  geweest. Deze zijn altijd twee achtereenvolgende weekenden op vrijdag en zaterdagavond. Meestal in de maand maart van het jaar. Tot nu toe hebben we sinds de oprichting bijna jaarlijks een uitvoering gehad.

Aan het begin van een nieuw seizoen wordt er gekeken naar het aantal beschikbare spelers. We streven er naar om dan uit te komen op een aantal van rond de tien spelers. Met dit aantal is het mogelijk om uit een flink aanbod van toneelstukken te kiezen. Een goede mix van mannelijke en vrouwelijke spelers is hierbij belangrijk.

We hebben de luxe te kunnen beschikken over een grote toneelzaal in ontmoeting centrum "'t Klooster". Iedere woensdagavond oefenen we daar dan ook. Het is er vaak een gezellig samenkomen en er wordt veel gelachen. Na afloop drinken we vaak samen nog even wat aan de bar. Dat is ook de reden van ons bestaan, gezelligheid, een clubgevoel en gezamenlijk een leuk stuk op de planken zetten.

Behalve de spelers zijn er nog andere mensen bij de toneelvereniging betrokken. Zoals de soufleurs/soufleuses, vrijwilligers voor de opbouw van het decor en reparaties hieraan. Mensen voor het licht en het geluid en, natuurlijk niet te vergeten ook de grimeuses. Het is een hele organisatie en bedrijvigheid die door de leden en de vrijwilligers met veel plezier worden vervuld, ieder seizoen weer. Jaarlijks wisselt de samenstelling van de spelers en dit geeft altijd een leuke en unieke variatie. Buiten het toneel om zijn er nog wat andere activiteiten zoals een barbecue, fietstocht of een etentje. Ook worden er gezamenlijk wel een toneelstukken bezocht in de dorpen uit de omgeving. Vooral als hier een stuk wordt opgevoerd wat ook door de Coulissen al ooit is gedaan, leidt dit tot veel discussie en genoegen. Heel leerzaam ook om te zien hoe andere toneelverenigingen het hebben gedaan en het stuk aankleden met een decor en kostuums.

Regisseur Gerard Bergs volgde de zeer creatieve theateropleiding bij het Brabantse Centrum voor Amateurkunst. Gerard heeft sinds die tijd zijn eigen stijl ontwikkeld. De aangeleerde theaterkunstjes heeft hij allang achter zich gelaten. Zijn stijl is vooral gericht op teruggaan naar je jeugd. Zodoende krijg je namelijk meer vrijheid om een bepaalde rol te durven en kunnen spelen en uit te beelden. Om bij te blijven bezoekt Gerard regelmatig toneelopvoeringen van collega-gezelschappen in de regio. De spelers zijn enthousiast en zeer gemotiveerd. Het is één familie geworden, die wekelijks repeteert in ’t Klooster. Iedere speler krijgt de rol waarin zijn of haar vaardigheden en mogelijkheden het beste tot uiting komen. De rolverdeling verloopt eerlijk. “In principe krijgt iedereen evenveel kansen”, aldus Gerard.